Retourneren

7.2 – Indien de geleverde producten niet voldoen aan de door Cannastore gestelde garanties en er is geen sprake van wangedrag aan zijde van de koper, zal Cannastore de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst door de consument, na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door de koper, naar keuze van Cannastore vervangen door nieuwe, gelijkwaardige producten dan wel een schadevergoeding bieden. In geval van het aanbieden van een nieuw product behoud Cannastore het recht om het te vervangen product geretourneerd te krijgen.

8.3 – Retourzending van producten naar Cannastore dienen ten alle tijden compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in originele verpakking en staat geretourneerd te worden. De consument dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggezonden. Het retourneren van producten komt geheel voor rekening en risico van de consument.

8.4 – Het herroepingsrecht is niet geldig voor: Goederen die naar specificaties van de consument zijn aangepast of ontworpen, of een duidelijk persoonlijk karakter hebben. Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt. Producten die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd. Bijvoorbeeld etenswaren of producten die zeer beperkt houdbaar zijn. De verzegeling op het geleverde product gebroken is.